'Voor een plezantere stad'

Versnelling energietransitie regio Utrecht

Wat gaat de Utrechtse regio zelf aanpakken om de komende vier jaar de energietransitie te versnellen?

2e Dialoog over de energietransitie-versnelling in de U16

De energietransitie heeft versnelling nodig, ook in de U16-regio.
Daar zijn velen het over eens.
Plannen zijn er inmiddels volop.
Het komt nu aan op doen.

Hoe vanzelfsprekend en aantrekkelijk dat laatste ook klinkt, de praktijk blijkt om verschillende redenen weerbarstig.

Een duidelijk speelveld; verschil van inzicht in het hoe of over de snelheid; de verwijzing naar andere partijen. De vertragende elementen zijn legio.
Tegelijk bestaat er een grote betrokkenheid en wil om tot resultaten te komen in de U16-regio.

Kansen laten liggen, hoe klein dan ook, leidt niet alleen tot ongewenste vertraging, maar leidt ook tot andere ongewenste effecten, zoals het vergroten van de energiekloof en energieschaarste voor bewoners en voor bedrijven.

Daarom heeft De Constructieve besloten de versnelling een duwtje in de rug te geven door een aantal dialogen te organiseren met een tweeledig doel:

  • wat kunnen we in de U16-regio zelf al op gang brengen met alle ambitie, kennis en vaardigheden waarover we in deze regio beschikken bij burgerinitiatieven, het bedrijfsleven, de kennisinstituten en bestuur en politiek.
  • het versterken van de samenwerking tussen deze groepen met als motto “met gebundelde kracht bereiken we meer”.

 

Op 12 april vindt de tweede dialoog plaats in het Academiegebouw in Utrecht, met steun van de gemeente Utrecht, de Utrecht Development Board, de Rabobank Midden Nederland en de Public Space Foundation. Dit is een vervolg op de eerste dialoog van 21 juni 2022 in het Rabo-auditorium.

Ter voorbereiding van 12 april komen 28 aanjagers uit de regio aan het woord in deze publicatie. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor.

Hun verhalen zijn gebaseerd op interviews door leden van De Constructieve en op
presentaties gehouden tijdens de door De Constructieve georganiseerde 1e dialoog.
De ordening van de interviews, naar burgerinitiatieven, bedrijfsleven, Kennisinstituten en overheid, laat zien hoe breed de transitie leeft.

In de Inleiding worden een aantal bevindingen op hoofdlijnen weergegeven.
Die spitsen zich toe op enerzijds het algemene provinciale bestuurlijke speelveld (focus daarbinnen op U16 is in dit stadium nog lastig) en anderzijds de facilitering en versterking van de initiatieven van onderaf.
Achterin de publicatie staan de thema’s die – uit de veelheid aan keuzes – op 12 april aan de orde zullen komen.
Die veelheid illustreert de vele invalshoeken, maar ook het tempo waarin ideeën
en plannen zich ontwikkelen. Deze publicatie is daarmee dan ook een momentopname
in een nog steeds vooruit in beweging zijnde proces.

Lees hier de hele publicatie van de bijeenkomst op 12 april 2023

Lees hier de toespraken van Paul van Ruitenbeek en Lot van Hooijdonk.

Lees hier de Evaluatie Vet U16.

Lees hier de presentaties tweede dialoog, 12 april 2023.

Welkom

De Utrechtse Sociëteit De Constructieve tracht met allerhande initiatieven van Utrecht een “Plezantere Stad” te maken.  Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.