‘Voor een plezantere stad’

Hoe wij omgaan met privacy

  • Wij houden bezoekersaantallen van deze website bij middels zogenoemde ’tracking-cookies’
  • Deze cookies worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden, en we herleiden informatie ook niet tot u als persoon
  • Informatie die u middels formulieren op deze site doorgeeft, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u die informatie verstrekt heeft. E-mailadres en andere info worden niet doorverkocht of – gegeven aan anderen
  • Alle formulieren op deze site zijn beveiligd middels het het https-protocol, wat betekent dat informatie versleuteld verstuurd wordt

versie 19-07-2018