‘Voor een plezantere stad’

Welkom bij de Constructieve

De Utrechtse Sociëteit De Constructieve tracht met allerhande initiatieven van Utrecht een “Plezantere Stad” te maken. Als u belangstelling heeft voor een sociëteit waar hart voor de stad en gezelligheid samen gaan, neem dan eens contact op met het bestuur.

In het kort

In de zomer van 1955 werd een aantal Utrechters gepolst om gezamenlijk een sociëteit op te richten waarbinnen “ieder vanuit zijn eigen positie, gezamenlijk ten bate van de stad Utrecht werkzaam” kon zijn. Sinds die tijd komen de heren van de Constructieve wekelijks bijeen, tegenwoordig op vrijdag aan het eind van de middag in de Faculty Club van de Universiteit Utrecht, aan de achterkant van het Academiegebouw. 

De sociëteit heeft ruim zeventig leden, waarvan er doorgaans ruim twintig aanwezig zijn. De leden zijn onder meer werkzaam (geweest) bij de spoorwegen, universiteit of gemeente, of als zelfstandig ondernemer. Naast het belangrijke gezelligheidsaspect ontwikkelen zij met enige regelmaat plannen om de stad te verfraaien en te verlevendigen. De laatste jaren is bij voorbeeld hard gewerkt aan de plaatsing van tegeltableaus met Utrechtse stadsgezichten zoals die te vinden zijn op schilderijen en tekeningen in het Centraal Museum en het Utrechts Archief.