'Voor een plezantere stad'

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van De Constructieve staat open voor mannen vanaf pakweg 45 jaar, die in Utrecht wonen, werken of andere bezigheden hebben, en daardoor een band hebben met de stad. Doorgaans worden kandidaten voor het lidmaatschap aangemeld door de leden zelf,maar het is niet uitgesloten om zelf te informeren naar het lidmaatschap.

We nodigen kandidaat-leden vaak uit om een sociëteitsavond mee te maken. De toelating als lid is onderhavig aan een milde ballotage. Heeft u belangstelling om eens kennis te maken met De Constructieve, neem dan contact op met de secretaris.

De jaarlijkse contributie bedraagt thans € 90,–.
De Constructieven komen wekelijks op vrijdagavond bijeen van 17 tot 19 uur in de Faculty Club van de Universiteit Utrecht, Achter de Dom 7a, Utrecht. Sommige leden blijven nadien eten in de Faculty Club. Eenmaal per maand vindt een lezing of een andere activiteit plaats.  Aansluitend schuiven de meeste aanwezige leden aan voor het diner.

In de zomermaanden is de Faculty Club gesloten; dan vinden de sociëteitsavonden plaats op een andere locatie in de binnenstad.

De komende maand:

… Energietransitie – een avond met veel kennis van zaken Een eerste foto van onze energietransitie-avond met 65 deelnemers: verslag volgt! Klokkenluiden op Koningsdag Speciaal

Lees verder »