‘Voor een plezantere stad’

Over de sociëteit

Doelstelling

Oprichter A. van den Berkhof was degene die de beginselverklaring voor de sociëteit opstelde en aldus formuleerde:

‘De Utrechtse Sociëteit “De Constructieve” heeft ten doel het in stand houden van een sociëteit voor ingezetenen van Utrecht, die vanuit hun positie in de Utrechtse samenleving contact met elkaar wensen te onderhouden, teneinde gezamenlijk constructief ten bate van de stad Utrecht werkzaam te zijn, in de wetenschap, dat door intensief persoonlijk contact aanmerkelijk meer tot stand gebracht kan worden dan wanneer ieder – al is het met nog zo goede bedoelingen – op eigen houtje werkzaam is, een en ander passend bij datgene wat er in de jongste tijd aan opbouwend werk tot stand gebracht is en aansluitend aan de groeiende wens om gezapigheid en terughoudendheid te doorbreken, om zodoende durf en initiatief op allerlei gebied te stimuleren.’

De hierin neergelegde doelstelling heeft in de afgelopen achtenvijftig jaren steeds het wezenskenmerk van de sociëteit gevormd, alhoewel de praktische resultaten soms achterbleven bij de verwachtingen. Daarnaast moet echter worden geconstateerd, dat naast dit ideële doel het gezelligheidselement een belangrijke rol heeft gespeeld. Hierdoor ontstonden vele vriendschapsbanden, die – zonder direct aanwijsbaar te zijn – constructief hebben gewerkt op de verdere ontwikkeling van de stad.

Geschiedenis

In de zomer van 1955 werd een aantal Utrechters gepolst om gezamenlijk een sociëteit op te richten waarbinnen “ieder vanuit zijn eigen positie, gezamenlijk ten bate van de stad Utrecht werkzaam” kon zijn”. Het was een wat saaie tijd, een tijd van bezuinigingen, en naar de opvatting van de oprichters zouden van zo’n sociëteit impulsen kunnen uitgaan die de stad zouden verlevendigen.
De oprichters, mr. A. van den Berkhof, de toenmalige wethouder C.G. Bekkering en M.K. van Dijke, haalden binnen enkele maanden tachtig leden bij elkaar. Al spoedig werden wekelijkse bijeenkomsten gehouden in hotel Smits aan het Vredenburg, waarbij plannen werden gesmeed om van Utrecht “een plezantere stad te maken”. In de volgende jaren ontstonden zo een aantal projecten, waaronder de oprichting van de Kunstijsbaan, de herplaatsing van de pomp op de Mariaplaats, de plaatsing van gevelstenen aan huizen van beroemde Utrechters, de plaatsing van de muziektent op het Lepelenburg en de plaatsing van tegeltableaus met stadsgezichten in de Utrechtse binnenstad.
Nog steeds komen de leden van de sociëteit wekelijks bijeen, tegenwoordig in de Faculty Club van de Universiteit, achter het Academiegebouw. In oktober 2015 is het 60 jarig bestaan van de vereniging gevierd.

Bestuur

Het bestuur van Sociëteit De Constructieve bestaat uit:

 • Arie Noordermeer, voorzitter
 • Ad Sanders, vice-voorzitter, tevens programmacommissaris
 • Norbert Telders, secretaris
 • Jan Lucas van Koppenhagen, penningmeester
 • Peter Blok, lid 

Commissies/Werkgroepen

Sociëteit de Constructieve kent enkele commissies en werkgroepen:

Werkgroepen

 • Werkgroep Geschiedenis ter Plekke
 • Stadsmaquette Utrecht anno 1550
 • Gezond Stadsleven
 • Energietransitie

Commissies

 • Programmacommissie: Guus Schrijvers, Ad Sanders, Rendel de Jong en Stijn Terlingen.
 • Commissie Smoelenboek: Simon den Daas