‘Voor een plezantere stad’

Activiteiten

Lezingen

Regelmatig wordt de sociëteitsavond verrijkt met een lezing. Dit kunnen lezingen zijn van leden die iets vertellen over hun werk of andere bezigheden. Ook treden vaak sprekers van buiten de vereniging op, al dan niet met een actueel thema. Een overzicht van de lezingen vanaf 1955 vindt u hier.

Excursies

Het begin van het sociëteitsleven na de zomer wordt gekenmerkt door de jaarlijkse excursie. Het ene jaar krijgt deze de vorm van een standswandeling, vaak vermomd als puzzeltocht, het andere jaar gaat de excursie de stad uit, vaak met een bus.

 • 1989 Nieuwbouw AZU
 • 2001 Pampus
 • 2003 Oostvaardersplassen
 • 2005 ‘s-Hertogenbosch, Zwanenbroedershuis
 • 2007 Wijk bij Duurstede
 • 2009 Amersfoort, Vathorst en binnenstad
 • 2011 Voormalig Sanatorium Zonnestraal bij Hilversum en het Raadhuis van Hilversum
 • 2013 Huize Herinckhave in Fleringen en Kasteel Cannenburgh in Vaassen
 • 2014 Excursie naar het Instituut Verbeeten te Tilburg
 • 2015 Excursie naar project Spoorzone Delft 
 • 2015 Bezoek aan de stad Deventer
 • 2017 Bezoek aan de stad Goes
 • 2019 Excursie naar Buitenplaatsen rond de Vecht
 • 2022 Excursie Openluchtmuseum Arnhem

Boeken

 • Utrecht in 2005
 • Utrecht in 2030
 • Constructieve Zaken (50 jaar De Constructieve)
 • Wandelen langs Utrechtse Stadsgezichten

De Burgerschapsbus

Sinds 1968 bestaat de gewoonte om op de sociëteitsavonden een collectebus neer te zetten, waarin de leden bij aanvang van de bijeenkomst geacht werden 10 cent te doneren. In de loop der jaren is de bijdrage opgelopen naar gemiddeld een euro, al werden ook wel vreemde munten aan getroffen zoals een knoop of een Belgische franc. Verder wordt de leden verzocht om jaarlijks een vrijwillige bijdrage over te maken aan het fonds Burgerschapsbus, dat tegenwoordig wordt beheerd door de Stichting Constructieve Projecten. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering een door de leden aangedragen doel vastgesteld waaraan een donatie uit het fonds wordt toegekend. Zo werd in 2020 een bedrag van €1000,00 gedoneerd aan het Museum van Zuylen als bijdrage in de financiering van een groot TV scherm. Verder werd in hetzelfde jaar een bedrag van €1122,50 beschikbaar gesteld aan het Project Herinrichting Maria Majorplein voor het plaatsen van een entreesteen.