‘Voor een plezantere stad’

Projecten

Stadsgezichten

In 2010, bij gelegenheid van het 11e lustrum, ontstaat het idee om een replicatie van een schilderij van een stadsgezicht in Utrecht te plaatsen in een vitrine of als tegeltableau.

Lees verder »

Gevelplaten

In 1995 ontstaat het idee om op huizen waar historisch belangwekkende Utrechtsers hebben gewoond herinneringsplaquettes aan te brengen.

Lees verder »

De pomp op de Mariaplaats

Lid Piet Bosselaar stelde op de jaarvergadering 1974 voor om in samenwerking met de Lionsclub Utrecht, die ook een jubileum te vieren had, de oude waterpomp op de Mariaplaats weer te doen plaatsen.

Lees verder »

De kunstijsbaan

Al bij de oprichting van de sociëteit werd als een van de mogelijke projecten genoemd de oprichting van een kunstijsbaan.

Lees verder »