'Voor een plezantere stad'

Muziektent Lepelenburg

Bij de viering van het vijfde lustrum ontstond het plan om aan de stad een muziektent aan te bieden, te plaatsen op het Lepelenburg. Hiervoor was een bedrag van 150.000 gulden nodig. Dit enorme bedrag, plus een groot aantal technische, juridische en omgevingsproblemen, leidden ertoe dat het lang duurde voordat de muziektent geplaatst kon worden.

Maar op 19 juni 1982 was het zover. Om 14 uur werd de muziektent officieel aangeboden aan de Utrechtse gemeenschap, vertegenwoordigd door burgemeester mevrouw Vos-van Gortel, die hem daarna onmiddellijk ter beschikking stelde van de Stichting Federatie Amateuristische Kunstbeoefening Utrecht. Twee jaar na het starten van de actie was de muziektent op het Lepelenburg werkelijkheid geworden! De muziektentcommissie die zoveel werk had verricht kon beginnen aan het opstellen van het eindverslag, dat begin 1983 werd uitgebracht.

Welkom

De Utrechtse Sociëteit De Constructieve tracht met allerhande initiatieven van Utrecht een “Plezantere Stad” te maken.  Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.