'Voor een plezantere stad'

De pomp op de Mariaplaats

Lid Piet Bosselaar stelde op de jaarvergadering 1974 voor om in samenwerking met de Lionsclub Utrecht, die ook een jubileum te vieren had, de oude waterpomp op de Mariaplaats weer te doen plaatsen. De pomp zelf was nog aanwezig, doch er was een fors bedrag nodig om hem weer op zijn oude plaats te zetten. Het project paste mooi in het kader van het Monumentenjaar 1975. Het voorstel viel in goede aarde! In vroeger tijden werd de pomp gevoed door een wel die, naar men meende, geneeskrachtig water leverde. Zelfs naar Amsterdam werd dit water vervoerd.

De onderdelen van de oude pomp bevonden zich in de opslagplaats van de gemeente. Het lag niet in de bedoeling om de pomp weer op de wel aan te sluiten omdat dit op medische en hygiënische bezwaren stuit, zodat voortaan gewoon leidingwater moet worden geleverd. Op de pomp diende ook weer een lantaarn te worden aangebracht. De commissie ging onmiddellijk aan het werk waarbij veel inventiviteit aan de dag werd gelegd. Op allerlei manieren werden grote en kleine bronnen aangeboord, zodat uiteindelijk een bedrag van ruim 14.000 gulden bijeen kwam. De gemeente Utrecht en het Rijk waren bereid om eveneens bij te dragen in de herstel- en plaatsingskosten van de pomp. Al dit enthousiasme leidde er toe dat op 24 mei 1975 de pomp in alle glorie weer in gebruik kon worden gesteld. Burgermeester Vonhoff ging om half tien per rijwiel – een burgemeester bezat in deze tijd geen fiets maar een rijwiel! – naar de Mariaplaats om de onthulling te verrichten. Nadat ook de voorzitters van beide clubs toepasselijke woorden hadden gesproken, werden de aanwezigen onder de vrolijke tonen van een muziekkorps vergast op een glas witte wijn dat de pomp uit de achterzijde bleek te kunnen produceren. Helaas is het geheim hiervan sedertdien verloren gegaan, zodat de voorbijganger nu zijn dorst alleen nog maar met aqua pompa kan stillen. Op de pomp zijn twee kleine plaquettes aangebracht: 

In ’t monumentenjaar 
Werd mij de plaats hergeven 
Waar eeuwen na elkaar 
De faam van was gebleven
 

Op de andere staat: 

24 – 5 – 1975 Pomp herplaatst op initiatief van Lionsclub Utrecht en Sociëteit De Constructieve  Burgermeester Vonhoff, die als lid van de sociëteit was toegetreden, sprak over het onderwerp ‘Bewust Burgerschap’

Welkom

De Utrechtse Sociëteit De Constructieve tracht met allerhande initiatieven van Utrecht een “Plezantere Stad” te maken.  Wilt u meer weten? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op.