Activiteiten

Lezingen

Regelmatig wordt de sociëteitsavond verrijkt met een lezing. Dit kunnen lezingen zijn van leden die iets vertellen over hun werk of andere bezigheden. Ook treden vaak sprekers van buiten de vereniging op, al dan niet met een actueel thema. Een overzicht van de lezingen vanaf 1955 vindt u hier.

Excursies

Het begin van het sociëteitsleven na de zomer wordt gekenmerkt door de jaarlijkse excursie. Het ene jaar krijgt deze de vorm van een standswandeling, vaak vermomd als puzzeltocht, het andere jaar gaat de excursie de stad uit, vaak met een bus.

 • 1989 Nieuwbouw AZU
 • 2001 Pampus
 • 2003 Oostvaardersplassen
 • 2005 ‘s-Hertogenbosch, Zwanenbroedershuis
 • 2007 Wijk bij Duurstede
 • 2009 Amersfoort, Vathorst en binnenstad
 • 2011 Voormalig Sanatorium Zonnestraal bij Hilversum en het Raadhuis van Hilversum
 • 2013 Huize Herinckhave in Fleringen en Kasteel Cannenburgh in Vaassen
 • 2015 Bezoek aan de stad Deventer
 • 2017 Bezoek aan de stad Goes
 • 2019 Excursie naar Buitenplaatsen rond de Vecht

Boeken

 • Utrecht in 2005
 • Utrecht in 2030
 • Constructieve Zaken (50 jaar De Constructieve)
 • Wandelen langs Utrechtse Stadsgezichten. Zie ook hier

De Burgerschapsbus

Sinds 1968 bestaat de gewoonte om op de sociëteitsavonden een collectebus neer te zetten, waarin de leden bij aanvang geacht werden 10 cent te doneren. In de loop der jaren liep de bijdrage van 1 gulden naar 1 euro. De opbrengst van deze ‘Burgerschapsbus’ wordt jaarlijks op de ledenvergadering geheel of gedeeltelijk toegekend aan een door de leden aangedragen doel. In 2013 beliep de opbrengst ca. € 2.000 waarvan de helft gereserveerd werd voor een groter “geschenk aan de stad” bij een lustrum, en de andere helft beschikbaar was voor een actueel doel. Zo werd in 2013 € 1.000 toegekend aan Toonkunstkoor Utrecht voor de compositieopdracht The Idea of Peace, die het koor ter gelegenheid van de herdenking van de Vrede van Utrecht gaf aan de componist Adrian Williams. In 2014 werd besloten om een bijdrage van € 1.000 toe te kennen aan een project van de Stichting Herdenkingsmonument Fort de Bilt om in samenwerking met RTV Utrecht een serie van 3 documentaires uit te zenden over Fort de Bilt, waar gedurende de tweede wereldoorlog 140 verzetsmensen zijn geëxecuteerd.