'Voor een plezantere stad'

Stichting Constructieve Projecten

Ten behoeve van het ondersteunen van projecten van sociëteit De Constructieve en van projecten van derden heeft de sociëteit in 2010 een stichting opgericht. In deze stichting zijn in eerste instantie ingebracht het fonds Burgerschapsbus en het fonds Stadsgezichten. De stichting is erkend als ANBI-instelling. Het RSIN-nummer is 822493147.