'Voor een plezantere stad'

Stadsgezichten

In 2010, bij gelegenheid van het 11e lustrum, ontstaat het idee om een replicatie van een schilderij van een stadsgezicht in Utrecht te plaatsen in een vitrine of als tegeltableau.

Gevelplaten

In 1995 ontstaat het idee om op huizen waar historisch belangwekkende Utrechtsers hebben gewoond herinneringsplaquettes aan te brengen.

Muziektent Lepelenburg

Bij de viering van het vijfde lustrum ontstond het plan om aan de stad een muziektent aan te bieden, te plaatsen op het Lepelenburg.

De pomp op de Mariaplaats

Lid Piet Bosselaar stelde op de jaarvergadering 1974 voor om in samenwerking met de Lionsclub Utrecht, die ook een jubileum te vieren had, de oude waterpomp op de Mariaplaats weer te doen plaatsen.

De kunstijsbaan

Al bij de oprichting van de sociëteit werd als een van de mogelijke projecten genoemd de oprichting van een kunstijsbaan.