'Voor een plezantere stad'

Boeken

Enkele boeken die De Constructieve heeft uitgegeven.

Excursies

Het begin van het sociëteitsleven na de zomer wordt gekenmerkt door de jaarlijkse excursie.

Lezingen

Regelmatig wordt op de sociëteitsavond een lezing gehouden. Dit kunnen lezingen zijn van leden die iets vertellen over hun werk of andere bezigheden.

Stadsgezichten

In 2010, bij gelegenheid van het 11e lustrum, ontstaat het idee om een replicatie van een schilderij van een stadsgezicht in Utrecht te plaatsen in een vitrine of als tegeltableau.

Gevelplaten

In 1995 ontstaat het idee om op huizen waar historisch belangwekkende Utrechtsers hebben gewoond herinneringsplaquettes aan te brengen.

Muziektent Lepelenburg

Bij de viering van het vijfde lustrum ontstond het plan om aan de stad een muziektent aan te bieden, te plaatsen op het Lepelenburg.

De pomp op de Mariaplaats

Lid Piet Bosselaar stelde op de jaarvergadering 1974 voor om in samenwerking met de Lionsclub Utrecht, die ook een jubileum te vieren had, de oude waterpomp op de Mariaplaats weer te doen plaatsen.

De kunstijsbaan

Al bij de oprichting van de sociëteit werd als een van de mogelijke projecten genoemd de oprichting van een kunstijsbaan.

Stichting Constructieve Projecten

Ten behoeve van het ondersteunen van projecten van sociëteit De Constructieve en van projecten van derden heeft de sociëteit in 2010 een stichting opgericht. In deze stichting zijn in eerste instantie ingebracht het fonds Burgerschapsbus en het fonds Stadsgezichten. De stichting is erkend als ANBI-instelling. Het RSIN-nummer is 822493147.